Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 220                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        ç) Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1555 sayılı ön izin olurları ile Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesi, Yapraktepe Serisi, 356/328 nolu bölümlere ait toplam 60.000 m2 ön tahsisi T.C. Sağlık Bakanlığı adına yapılan alana ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği hususunun görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;