Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 220                      

Karar Tarihi     : 10/12/2020         


KONUSU:

24.03.2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2280 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1. Maddesi ile 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki karara Geçici Madde 78 -COVİD-19 salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık ve kuruluşlarında çalışan personel; a) ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmada, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır” hükmü eklenmiş olup; Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyemizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Tur. Taş. Tic. İşl. İltş. San. ve Tic. A.Ş. (MUTTAŞ) şirketi tarafından Muğla ilimiz genelinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz olarak yararlanması konusunun Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen/belirlenecek süreler çerçevesinde sürdürülecek şekilde karar alınması hususunun görüşülmesi.

 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08.12.2020 tarihli ve 36924739-105.04-E.18598 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;