Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :221                                                         

Karar Tarihi :12/05/2016                                             

KONUSU:

       Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Isuzu (MD22B)  marka,  1995 model beyaz renkli  48 M 6770 plakalı otobüs ile Otoyol  (M 29 12)  marka,  2002 model beyaz renkli 48 YK 501 plakalı otobüsün, Sportif, Kültürel ve Sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere Menteşe Belediye Başkanlığı’na (hibe) bedelsiz devredilmesi hususunun görüşülmesi   

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2016 tarihli ve 46539836-315-4307 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.