Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :221                

Karar Tarihi :09/12/2014    


KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

c) DATÇA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ VE 2014 YILI ÖDENEK AKTARMASI

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda

Belediye Meclisimizin 09/12/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04/12/2014 tarih ve 33055 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Datça  Belediyesi Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 100 nolu meclis kararına istinaden 2014 mali yılı bütçesinde yapılan aktarma ve 02/12/2014 tarih ve 101 nolu meclis kararı ile 2015 Mali Yılı Datça Belediyesi Gelir Tarifesi  Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 09/12/2014 tarihli toplantısında incelendi.

Datça Belediyesi’nin 100 nolu Meclis kararı ile 2014 Mali Yılı Bütçesinde yapılan;

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 1 01 Sürekli İşçilerin Ücretleri ödeneğine 72.000,00- lira,

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 3 01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları ödeneğine 84.000,00- lira,

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 4 01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri ödeneğine 32.000,00-lira,

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 5 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ödeneğine 68.000.00-lira,

46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Ödemeleri ödeneğine 30.000,00-lira, olmak üzere toplamda 286.000,00-lira ödeneğin 46 48 07 32 06 1 0 00 5 06 4 1 03 İskan Arazileri Alımı ve Kamulaştırılması ödeneğinden alınarak yukarıdaki kalemlere aktarılması; oy birliği ile komisyonumuz tarafından uygun görülmüştür.


2015 Yılında Uygulanacak Tarifeler ve Harçlar için Tıklayınız.