Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 22                              

Karar Tarihi : 11/01/2018                

KONUSU:

           Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların daha etkin, verimli kullanılabilmesi ve satışından elde edilecek gelirin mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla; bölgesel talep, gelişim ve yönelimler de göz önünde bulundurularak, büyükşehir olarak gelişimini sürdüren Muğla İlindeki yapılaşma talebinin her geçen gün artıyor oluşu, arz talep dengesindeki talep unsurundaki artışın süreklilik göstermesi ve buna bağlı olarak yapılaşabilecek taşınmazların oldukça azalması nedeniyle, ekli listede mülkiyet bilgisi ile niteliği belirtilen taşınmaz malların satışına yönelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca karar alınması hususunun görüşülmesi.

               Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2018 tarih ve 99506623-301.01-E.45 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.