Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :222                                        

Karar Tarihi :11/06/2015               

KONUSU:

Organizasyon Şemasının Güncellenmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11/06/2015 tarih ve 13456491-907.02-2318 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince 15 Nisan 2014 tarihli 25 nolu kararı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kaldırılarak Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün ihdasını ve Belediyemiz organizasyon şemasının güncellenmesini için Meclis’e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

  Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

  10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince 15 Nisan 2014 tarihli 25 nolu kararı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kaldırılarak Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün ihdasına ve Belediyemiz organizasyon şemasının güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 

Ek için tıklayınız.