Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 222                      

Karar Tarihi : 08/06/2017          

KONUSU:

            5216 sayılı Kanununun 7/i maddesi hükmü uyarınca Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolama tesisine aktarılması amacıyla ekte sınırları belirtilmiş olan yaklaşık 22.826,31 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Katı Atık Aktarma İstasyonu amaçlı olarak ve yaklaşık 2.616,18 m² büyüklüğündeki ormanlık alanın Katı Atık Aktarma İstasyonu Ulaşım Yolu amaçlı olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2017 tarih ve 33887833-020-1920 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.