Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 222                           

Karar Tarihi   : 09/08/2018               

KONUSU:


27. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        e) Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve 1555 sayılı ön izin olurları ile Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesinde toplam 60.000 m2 ön tahsisi T.C. Sağlık Bakanlığı adına yapılan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği hususunun görüşülmesi

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.08.2018 tarihli raporunda;