Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 222                           

Karar Tarihi   : 10/12/2020              


KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, 1434 ada, 3 parsel numaralı, 33,90 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın, şuyulu olduğu parsel malikine yazılı talebi doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince satılması hususunun görüşülmesi.


 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09.12.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.2713 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;