Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 223                                       

Karar Tarihi : 08/06/2017                           

KONUSU:

          İlimiz Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 379 ada 1 parsel numaralı 7.031,89 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz üzerinde “Katlı Otopark, Çarşı ve Meydan”  projesinin ekli protokole göre gerçekleştirilmesi hususunun; 5393 sayılı Kanunun 75/a maddesi, 5216 sayılı Kanunun 27. maddesi, 5018 sayılı Kanun hükümleri ve 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 18. fıkrası hükümleri kapsamında, 5393 sayılı Kanunun 18/e ve p maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2017 tarih ve 47720051-301.01/1454 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.