Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :224                                     

Karar Tarihi  :12/05/2016                         

KONUSU:

İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen ve imar planında otopark olarak gösterilen 174  (Yüz Yetmiş Dört ) araçlık yol üstü araç park yerlerinin,  yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10’unun belediyemize aktarılması karşılığında 10 ( On ) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş 'e işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

                   Ulaşım Dairesi tarihli ve 75660707/622.01/4470 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.