Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :224                            

Karar Tarihi :11/06/2015             

KONUSU:

Gün Tespiti


Bir dahaki meclis toplantısının 09 Temmuz 2015 Perşembe saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.