Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 224                     

Karar Tarihi   : 13/09/2018         

KONUSU:

Gündem

        07/09/2018 tarihinde duyurulan 15 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.