Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :225               

Karar Tarihi   :12/05/2016    

KONUSU:

          Yapılması planlanan Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ulaşım yolu için, Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği Başkanlığı adına 17/01/2014 tarih ve 913 Olur No’lu T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan ön izin verilmiştir. Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ulaşım yolu için Bodrum İlçesi Mumcular Akdam Mahallesi Karaağaç Mevkiindeki 21.941,17 m2 büyüklüğündeki ön izinli ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/05/2016 tarihli ve 33887833-301.01-1719 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.