Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :227                                  

Karar Tarihi   :12/05/2016                      

KONUSU:

Gün Tespiti        

        Bir dahaki meclis toplantısının 9 Haziran 2016, Perşembe günü, saat: 14:00’de yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.