Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 227                             

Karar Tarihi : 13/07/2017                 

KONUSU:


1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)Bodrum Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017-66 sayılı kararıyla uygun görülen İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.06.2017 tarihli raporunda;

        30.06.2017 tarihinde saat 14:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-3696 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017-66 sayılı kararıyla uygun görülen İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-3696 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.