Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 227                           

Karar Tarihi : 13/09/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Çaylı Mahallesi, 436 ada 26 numaralı parsellerde kayıtlı 1.407,65 m2 lik taşınmazlara ilişkin “Özel Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.09.2018 tarihli raporunda;

  11/09/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4669 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.08.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla İli, Ortaca İlçesi, Çaylı Mahallesi, 436 ada 26 numaralı parsellerde kayıtlı 1.407,65 m2 lik taşınmazlara ilişkin “Özel Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.4669 sayılı yazısında;