Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :228                                  

Karar Tarihi   :09/06/2016                           

KONUSU:

Gündem

          03/06/2016 tarihinde duyurulan 15 maddelik gündeme birimlerden gelen 26 konunun ilave edilmesi ile;

           1- Ulaşım Dairesi tarafından belirlenmiş olan, Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 1 Nolu Otoparkın, yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde, 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin % 10’unun Belediyemize aktarılması karşılığında, 10 (on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’ye işletme devri konusuna ait Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 220 sayılı kararın iptali için yeniden görüşülmesi 2- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) PİN:6464,11 nolu, Ortaca Belediyesi sınırları içerisinde kalan ancak Özel Kanunlar kapsamı dışında kalan alanlardaki onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilave plan hükümleri eklenmesi hususunun görüşülmesi b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 162 parsel ve yakın çevresindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici alan üzerinde “Terminal Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi     

Kararın devamı için tıklayınız.