Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No         :229                          

Karar Tarihi     :09/06/2016              


KONUSU:

Ulaşım Dairesi tarafından belirlenmiş olan, Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 1 Nolu Otoparkın, yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde, 2016 yılı kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve brüt gelirin %10’unun Belediyemize aktarılması karşılığında, 10 (on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm A.Ş.’ye işletme devri konusuna ait Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 220 sayılı kararın iptali için yeniden görüşülmesi

         Başkanlık Makamınca Meclisimizce yeniden görüşülmek üzere iade edilen 12.05.2016 tarih ve 220 sayılı meclis kararının iptaline ilişkin Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18.05.2016 tarih ve 26219312-301-148 sayılı yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.