Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :229               

Karar Tarihi :09/12/2014    


İLİMİZİN “BEBEK DOSTU ALTIN İL” UNVANINI ALABİLMESİ İÇİN MUĞLA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNCE TALEP EDİLEN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN  “ANNE SÜTÜ VE EMZİRME DESTEK GRUBU” ’NUN OLUŞTURULMASI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 27/11/2014 tarihli ve 43381079-310.05-140 sayılı yazısında;

                Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 28.10.2014 tarih ve 8769 yazıları ile İlimizin "Bebek Dostu Altın İl" unvanının alabilmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde "Anne Sütü ve Emzirme Destek Grubu" oluşturulması talep edilmektedir.

            Halk Sağlığı Müdürlüğünce talep edilen "Anne Sütü ve Emzirme Destek Grubu"nun oluşturulmasının Melis’te görüşülerek karar alınması Büyükşehir Belediye Meclis'ine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

          İlimizin “Bebek Dostu Altın İl” unvanını alabilmesi için Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğünce talep edilen, “Anne Sütü ve Emzirme Destek Grubu” na Muğla Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinden Melih ARSLANGİRAY, Umut Barış BAYKARA, Hurşit ÖZTÜRK, Eyüp KATIRCI ve Abdül Cemil CEM Asil Üye olarak;  Mehmet Ali AVCI, Selami KARAKAYA, İbrahim TELCİ, Cumhur Gürsel DEMİRCİ ve Kasım ÖZKAN yedek üye olarak seçilmelerine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.