Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 230                             

Karar Tarihi  : 13/07/2017                 

KONUSU:

  1.   İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  ç) Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2017 tarihli raporunda;

        11.07.2017 tarihinde saat 15:00’de Emirbeyazıt Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu Ek Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3697 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2017 tarih ve 36521862-310.99-3697 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.