Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :230                           

Karar Tarihi   :29/11/2019                

 

KONUSU:

Kasım ayı toplantısı II. Birleşime katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısı II. Birleşime katılamayan; Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Alim UZUNDEMİR, Mustafa KARA, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ ve Levent TOSUN’un mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.