Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :23                             

Karar Tarihi :15/04/2014               


KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR MARMARİS İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK REVİZE EDİLEN BÜTÇESİ

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/04/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

    BÜTÇE KOMİSYONU KARARI

(2014 Yılı Marmaris Belediyesi Bütçesi)

                 6360 sayılı 14 ilde Büyük Şehir kurulması hakkında ki kanun kapsamında 31/03/2014 tarih itibariyle Marmaris Belediyesinin Büyük Şehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle 2014 mali yılı bütçesi Belediyemizin yeni statüsü,

Nüfus artışı,

Yeni sorumluluk alanı,

Mahalle olarak katılacak belde ve köylerin alacak ve borçları,

Personel sayısında meydana gelecek artış,

Büyükşehir belediyesi ile su ve kanalizasyon idarelerine devredilecek belediye hizmetleri,

Büyükşehir ilçe statüsünden dolayı belediyenin gelirlerinde meydana gelen değişikler gibi hususlar dikkate alınarak Marmaris Belediyesi tarafından aşağıdaki şekli gibi revize edilmiştir.

2014 YILI VE İZLEYEN İKİ YILIN (2015, 2016 YILLARI) BÜTÇESİ

Komisyonumuza Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2014 yılı bütçe taslağı sunulmuş olup;

a) Belediyemizin 2014 yılı bütçe kararnamesinin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.   .                                              

Madde 1- Belediye bütçesi kapsamındaki birimlerin harcamaları için  (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 113.450.000,00.-TL.’lik (yüz on üç milyon dört yüz elli bin ) ödenek verilmesine,

Madde 2- Belediye bütçesinin geliri, bağlı “(B) gelirlerin ekonomik sınıflandırılması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 113.450.000,00.-TL,’lık. (yüz on üç milyon dört yüz elli bin)  olarak tahmin edilmesine,

Madde 3- 2014 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler toplamı ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlandığı,

Yapılan görüşme ve incelemeler sonucunda;

b) 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ;

Özel Kalem Müdürlüğü harcamaları toplamı……………………17.354.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                         2.977.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 540.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     11.672.000,00

05 Cari Transfer                                                                                1.405.000,00

06 Sermaye Gideri                                                                                        760.000,00

Yazı İşleri Müdürlüğü harcamaları toplamı………………………. . 846.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                           643.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                    540.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                        11.672.000,00

05 Cari Transfer                                                                                   1.405.000,00

06 Sermaye Gideri                                                                                           760.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü harcamaları toplamı……………………    39.961.999,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        5.627.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 1.210.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     6.824.999,00

06 Sermaye Gideri                                                                            26.300.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü harcamaları toplamı…………………20.453.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        3.000.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 622.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     181.000,00

05 Cari Transfer                                                                                5.350.000,00

06 Yedek Ödenek                                                                             11.300.000,00

İtfaiye Müdürlüğü harcamaları toplamı…………………………..     749.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        484.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 76.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                      159.000,00

06 Sermaye Gideri                                                                            30.000,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü harcamaları toplamı……………...  8.623,500,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        972.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri      229.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     7.112.500,00

06 Sermaye Gideri                                                                            310.000,00

Sportif Hizmetler Müdürlüğü harcamaları toplamı………………  1.760.000,00.-TL. 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     1.760.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü harcamaları toplamı………………….15.750.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        1.929.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 449.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                      12.972.000,00

06 Sermaye Gideri                                                                                        400.000,00

Veterinerlik Hizmetleri harcamaları toplamı……………………….  .714.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                           371.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                  110.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                      233.000,00

Zabıta Müdürlüğü harcamaları toplamı…………………………..  5.671.000,00.-TL.

01 Personel Giderleri                                                                        2.790.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                  496.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     2.335.000,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü harcamaları toplamı……………….1.567.501,00.-TL

01 Personel Giderleri                                                                        756.000,00

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                 77.000,00  

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                     216.001,00

06 Sermaye Gideri                                                                             518.000,00

olmak üzere 2014 yılı gider bütçesinin 113.450.000,00.-TL.’si olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

1- Personel Giderleri toplamı…………………………………        19.549.000,00.-TL.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamı  3.930.000,00.-TL.

3-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplamı                                        43.547.500,00.-TL

4-  Cari Transfer toplamı                                                                   6.755.000,00.-TL

5-  Sermaye Gideri toplamı                                                               28.368.500,00.-TL

6-  Yedek Ödenek toplamı                                                               11.300.000,00.-TL.

2014  YILI GELİR BÜTÇESİ;

1- 01     Vergi gelirleri toplamı………………………                    42.426.000,00.-TL.

 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                                 25.250.000,00.-TL

 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergisi                             8.350.000,00.-TL

 01 6 Harçlar                                                                               8.824.000,00.-TL

 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler                        2.000,00.-TL                                                    

             2- 03    Teşebbüs ve mülk gelirleri………………..             25.596.000,00.-TL.

                 03 1 Mal ve Hizmet Satış Geliri                                                  14.136.000,00.-TL

                 03 4 Kurumlar Hasılatı                                                                405.000,00.-TL

                 03 6 Kira Gelirleri                                                                        11.055.000,00.-TL

             3- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar …………………..                      1.000.000,00.-TL.

 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar  1.000.000,00.-TL

             4- 05 Diğer Gelirler ……………………………                            42.978.000,00.-TL.

                 05 1 Faiz Gelirleri                                                                        300.000,00.-TL

                 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                    32.538.000,00.-TL 

                 05 3 Para Cezaları                                                                        6.500.000,00.-TL

                 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler                                                           3.640.000,00.-TL 

            5- 06 Sermaye gelirleri………………………………                      1.450.000,00.-TL.

                06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri                                                        1.300.000,00.TL

                06 2  Taşınır Satış Gelirleri                                                           150.000,00.-TL 

olmak üzere 2014 yılı toplam gelir bütçesinin 113.450.000,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2014 yılı toplam gider ve gelir bütçesi birbirine denk olmak üzere 113.450.000,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

c) 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNİ

2015 yılı tahmini bütçe giderleri……………………………                                  117.988.000,00.-TL. olarak;

1- Personel Giderleri  toplamı…………………................                      20.330.960,00.-TL.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamı  4.087.200,00.-TL

3-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplamı                            45.289.400,00.-TL

4-  Cari Transfer toplamı                                                        7.025.200,00.-TL

5-  Sermaye Gideri toplamı                                                    29.503.240,00.-TL

6-  Yedek Ödenek toplamı                                                  11.752.000,00.-TL  

olarak öngörülerek 2014 yılı bütçesine göre %4 artış ile hesaplanmış olup 2015 yılı tahmini gider bütçesinin 117.988.000,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2015 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİNİN;

1- 01 Vergi gelirleri toplamı…………………... 44.123.040,00.-TL.

2- 03 Teşebbüs ve mülk gelirleri……………   26.619.840,00.-TL.

3- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar  toplamı         1.040.000,00.-TL.

4- 05 Diğer Gelirler  toplamı…………………  44.697.120,00.-TL.

5- 06 Sermaye gelirleri toplamı……………… 1.508.000,00.-TL.‘sı olup 2015 yılı tahmini bütçe gelirlerinin 117.988.000,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

d) 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ

2016 yılı tahmin bütçe giderleri…………………….. …….                             122.707.520,00.-TL.

1- Personel Giderleri  toplamı…………………................                                     21.144.198,40.-TL.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplamı                  4.250.688,00.-TL

3-  Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplamı                                    47.100.976,00.-TL

4-  Cari Transfer toplamı                                                               7.306.208,00.-TL

5-  Sermaye Gideri toplamı                                                         30.683.369,60.-TL

6-  Yedek Ödenek toplamı                                                          12.222.080,00.-TL  

olarak öngörülerek 2015 yılı tahmini bütçesine göre %4 artış ile hesaplanmış olup, 2016 yılı tahmini gider bütçesinin 122.707.520,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Cari harcamalar içerisindeki personel giderlerinin, diğer cari harcamaların, yatırım harcamalarının, transfer harcamalarının gelir toplamına oranları değişmemiştir.

2016 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ;

1- 01 Vergi gelirleri toplamı……………….…...45.887.961,60.-TL.

2- 03 Teşebbüs ve mülk gelirleri toplamı  .…  27.684.633,60.-TL.

3- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar toplamı……   1.081.600,00.-TL.

4- 05 Diğer Gelirler toplamı………………   …46.485.004,80.-TL.

5- 06 Sermaye Gelirleri toplamı                        1.568.320.00.-TL

olup 2016 yılı tahmini bütçe gelirlerinin 122.707.520,00.-TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2014 yılı Marmaris Belediyesi gelir ve giderlerin belirtildiği, revize edilen 2014 yılı Bütçesi oy birliği ile komisyonumuz tarafından kabul edilmiş olup,  Meclisimizce kabulünü, Arz ederiz.

              Meclisce;

              Muğla Büyükşehir Bodrum İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 Aylık Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 5216 Sayılı Yasanın 25. Maddesi gereğince aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.