Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 231                             

Karar Tarihi   : 13/07/2017                

KONUSU:

  1.   İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  d) İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 10-13 pafta 1122 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 10.500,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 250kW(0.25 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.07.2017 tarihli raporunda;

        11.07.2017 tarihinde saat 15:00’da Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3733 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.06.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 10-13 pafta 1122 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 10.500,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 250kW(0.25 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.06.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-3733 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.