Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 23                    

Karar Tarihi : 11/01/2018     

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesi.  

          Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2018 tarih ve 68532805-010.03-E.52 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.