Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 231                           

Karar Tarihi   : 13/09/2018               

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        f) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 750 ada, 250 parsel ve çevresinde Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/674 esas, 2018/224 nolu kararı doğrultusunda; 12.11.2003 tarih ve 168 sayılı mülga Muğla Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın "Plansız Alan"da kalması için Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.09.2018 tarihli raporunda;

     11/09/2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4747 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.08.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 750 ada, 250 parsel ve çevresinde Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/674 esas, 2018/224 nolu kararı doğrultusunda; 12.11.2003 tarih ve 168 sayılı mülga Muğla Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının iptal edilerek söz konusu alanın "Plansız Alan"da kalması için Anayasanın 138. maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında görüşülmesi” konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2018 tarih ve 36521862-754-E.4747 sayılı yazısında;