Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No            :231                        

Karar Tarihi      :29/11/2019            

 

KONUSU:

     Gün Tespiti

 

     Bir dahaki meclis toplantısının 12 Aralık 2019, Perşembe günü, saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.