Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 23                         

Karar Tarihi   : 09/01/2020        


KONUSU:

            Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

               Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ocak ayı toplantısına katılamayan;

             Mehmet Onur ŞAHBAZ ve Şefika KARAŞAHİN EKİN’in mazeretlerinin kabulüne
   OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.