Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 232                               

Karar Tarihi : 13/07/2017                   

KONUSU:

        2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

  1. 2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereğince görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.06.2017 tarihli raporunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonumuz 14.06.2017 tarihinde saat: 14.00' de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. 08.06.2017 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.06.2017 tarih ve 2822 sayılı yazısında belirtilen Dalaman Belediye Başkanlığı'na ait ek Gelir Tarife Cetveli Komisyon toplantımızda incelendi.

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için tıklayınız

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız.