Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 232                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan İlimiz Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, Maşatlık Mevkii 4734 parsel numaralı 950,78 m² yüzölçümlü Kahve ve Arsası nitelikli taşınmazın “İçkili Lokanta” olarak, söz konusu taşınmazın güney mücavirinde bulunan 926,78 m² yüzölçümlü Park alanının ise “Çay Bahçesi” olarak birlikte 10 yıl süreliğine kiraya verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2912 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;