Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 233                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            Onaylı İmar Planı veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesi bulunmayan; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğundaki yol ağında kaldığı tespit edilen, İlimiz, Milas İlçesi, Avşar Mahallesi 109 ada 184 parsel numaralı taşınmazın zeminde fiilen yol olarak kullanılan kısmının 5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2018 tarihli ve 99506623-752.01.99-E.2911 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

  

Kararın devamı için tıklayınız.