Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 233                  

Karar Tarihi  : 12/12/2019     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      a) İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B-3-C ve N19-D-04-B-3-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

                  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2019 tarihli raporunda;