Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 234                               

Karar Tarihi : 13/07/2017                   

KONUSU:

         2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

c) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün, Fethiye Liman Başkanlığının yazıları kapsamında; Fethiye Belediyesi tarafından işletilmekte olan ve henüz Büyükşehir Belediyemize devredilmemiş olan alanlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarih ve 474 nolu kararı ile onaylanan Fethiye Belediye Başkanlığının 2017 yılı Gelir Tarife cetvelindeki “Yat Limanı ve İskele Tarifesi” bölümünün onayının kaldırılması ve Fethiye Belediyesinin 17/05/2017 tarih ve 5894 sayılı yazısı ile 2017 yılı Gelir Tarifesinde Yıllık Ticari Yatlar Bağlama Tarifesi 3. Bölümde 08/05/2017 tarih ve 51 nolu meclis kararı ile yapılan değişikliğin 5216 Kanununun 25. maddesine istinaden değerlendirilip karar alınması hususunun görüşülmesi.  

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.06.2017 tarihli raporunda;