Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 234                  

Karar Tarihi  : 12/12/2019     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      b) İlimiz, Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesinde “Trafo Alanı” ve “Park Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan, Milas Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 180 sayılı, 07.10.2019 tarih ve 226 sayılı kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi

                            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2019 tarihli raporunda;