Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 235                  

Karar Tarihi : 12/12/2019     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      c) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının 6. sayfasının 2 paragrafında yer alan; “İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıhöyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca görüşülmesiteklifi...” ifadesinin,

         “İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen NİP-30783 Plan İşlem Numaralı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu(Akaryakıt + LPG Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” teklifi...” şeklinde değiştirilmesi hususunda tashih kararı alınması.

 

                           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2019 tarihli raporunda;