Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :236                

Karar Tarihi :09/12/2014    

KONUSU:

BODRUM-DATÇA (KÖRMEN) HATTI DENİZ TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNİN MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARİ İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(MUTTAŞ)’A 31/12/2015 TARİHİNE KADAR 2014 YILI TAHMİNİ CİRONUN %1’İ OLARAK HESAPLANAN 20.000,00TL BEDEL İLE DEVREDİLMESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2014 tarihli ve 22852255-301.03/33184 sayılı yazısında;

İlgi :    a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.

            b) Muğla Büyükşehir Belediyesinin 13.05.2014 karar tarihli ve 61 karar numaralı
                 Meclis Kararı.

c) Muğla Büyükşehir Belediyesi UKOME’ nin 24/06/2014 karar tarihli ve 2014/1-9
                 sayılı kararı.

                        ç) 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Deniz Yolu ile
                            Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik.”

2014 yılı yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği ilimizde, Bodrum-Datça ilçeleri arası karayolu mesafesinin uzun olması nedeniyle karayoluna alternatif olarak deniz yolu ile yolcu ve araba taşıyabilen feribotlar ile sağlanabilmesi için ilgi (a) kanunun Büyükşehir Belediyemize vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar gereği;

İlgi (b) meclis kararı ile Bodrum-Datça (Körmen) arası deniz yolu toplu ulaşım hizmetinin işletmeciliği Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’a 31/12/2014 tarihine kadar devredilmiştir. 

İlgi (c) UKOME kararı ile deniz yolu toplu ulaşım hizmeti için Bodrum-Datça (Körmen) arasında deniz yolu hattı oluşturulmuş ve çalışacak deniz araçlarına “Hat Kullanım Geçici İzin Ruhsatnamesi” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

             ilgi (a) kanunun 26’ncı maddesi, “…Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının
 % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir….”

hükmüne istinaden ilgi (ç) yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinde yerine getirilmesi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kontrol/ denetiminde olmak üzere Bodrum-Datça (Körmen) arası deniz yolu toplu ulaşım hizmetine ilişkin işletmeciliğin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’a
 

31/12/2015 tarihine kadar 2014 yılı tahmini cironun %1’i olarak hesaplanan 20.000,00 (yirmibin) TL (KDV dahil) bedel ile devredilmesi hususunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini,           OLUR’ larınıza arz ederim.  Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne istinaden, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Deniz Yolu ile
Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik’te belirtilen yükümlülüklerinde yerine getirilmesi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kontrol/ denetiminde olmak üzere Bodrum-Datça (Körmen) arası deniz yolu toplu ulaşım hizmetine ilişkin işletmeciliğin Büyükşehir ve bağlı kuruluşların sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MUTTAŞ)’a
31/12/2015 tarihine kadar 2014 yılı tahmini cironun %1’i olarak hesaplanan 20.000,00 (yirmibin) TL (KDV dahil) bedel ile devredilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.