Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 236                  

Karar Tarihi  : 12/12/2019     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      ç) İlimiz, Fethiye İlçesi, Uzunyurt Mahallesi, Kıdrak Mevkii, tapunun 147 ada 1 ve 2 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan NİP-39813,1 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2019 tarihli raporunda;