Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :237                            

Karar Tarihi :09/07/2015                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
  2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi                     

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06/07/2015 tarihli raporunda;

Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu 18 Haziran, 23 Haziran, 29 Haziran ve 6 Temmuz 2015 tarihlerinde toplanılarak görüşüldü.

Komisyon Görüşü:  “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri kapsamında Milas, Ula, Kavaklıdere, Bodrum, Yatağan, Datça ilçeleri  değerlendirilmiş ancak, söz konusu Nazım İmar Planının Büyükşehir Belediyemizin yetki sınırları içerisinde oldukça geniş bir alanı kapsaması nedeniyle; Menteşe, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin değerlendirme işlemi tamamlanamamıştır. Konu hakkında daha detaylı ve sağlıklı bir inceleme yapılması gerektiğinden ve bir sonraki Meclis görüşmesine kadar raporumuzun komisyonumuzca ancak hazırlanabileceğinden komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınmasının uygun olacağına OYBİRLİĞİ ile kanaat getirilmiştir.

            Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusunun daha detaylı ve sağlıklı bir inceleme yapılması gerektiğinden, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine ve bir sonraki meclise kadar süre tanınmasına Meclisimizce; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.