Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 237                  

Karar Tarihi  : 12/12/2019     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      d) İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapuda 109 ada 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 ve mülkiyeti Hazineye kayıtlı 109 ada 506 parsellere 14 MW kurulu gücünde “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali) ve santral alanına ulaşım sağlamak amacıyla 109 ada 177, 518, 522 ve 523 nolu kadastro parsellere “Taşıt Yolu” amaçlı hazırlanarak teklif edilen toplam 275.203,838 m2 büyüklüğündeki alanın NİP-39806 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

                        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2019 tarihli raporunda;