Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 239                      

Karar Tarihi   : 13/09/2018          

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 1080 ada 3 parsel numaralı taşınmazın "Dubleks Otopark" nitelikli 2-1 bodrum kat 2 nolu bağımsız bölümünün "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla 02.03.2019 tarihinden başlayarak üç (3) yıl süreliğine idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde ve işletmeden elde edilen brüt gelirin yüzde otuz (%30)'unun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ödenmesi suretiyle Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devri için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11/09/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.2949 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.