Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 240                             

Karar Tarihi   : 13/07/2017                 

KONUSU:

       Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2949 parsel numaralı 23.884,86 m² yüzölçümlü taşınmazın ekli krokide “B” ile gösterilen 1.750,00 m² yüzölçümlü alanının gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve etrafının çevrilmesi suretiyle üç (3) yıl süreliğine “Kaçak Akaryakıt Tankı Depolama ve Muhafaza Alanı” olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/07/2017 tarih ve 47720051-301.01-1736 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;