Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 241                            

Karar Tarihi   : 13/07/2017                

KONUSU:

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca yapılan incelemeler neticesinde; 6831 sayılı Orman Kanunun 2/b maddesi gereği Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılan İlimiz Ortaca İlçesi Karadonlar Mahallesi 103 ada 5 parsel numaralı 42.308,17 m² yüz ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın mülga Karadonlar Köyü Tüzel Kişiliğinin kullanımında olduğu ve Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmediği tespit edilen, taşınmazın kullanım hakkının Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince Ortaca Belediye Başkanlığı Tüzel Kişiliği adına devredilmesi hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/07/2017 tarih ve 47720051-301.01-1740 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız