Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 24                         

Karar Tarihi   : 14/02/2019           

 

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     b) İlimiz Menteşe ilçesi, Muslihittin Mahallesi, 485 ada 1 numaralı parsel, 486 ada 9 numaralı parsel, 487 ada 16 ve 17 numaralı parsellerde hazırlanan UİP – 2374,25 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

     İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.02.2019 tarihli raporunda;

     05.02.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7669 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 10.01.2019 tarihli meclis toplantısında Konunun daha detaylı incelenebilmesi için süre verilen “İlimiz Menteşe ilçesi, Muslihittin Mahallesi, 485 ada 1 numaralı parsel, 486 ada 9 numaralı parsel, 487 ada 16 ve 17 numaralı parsellerde hazırlanan UİP – 2374,25 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

     İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7669 sayılı yazısında;