Geri Tüm Meclis Kararları
      

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        :241                                                                                                                  

Karar Tarihi  :12/12/2019                          

 

KONUSU:

      Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 1097 ada 5 parsel numaralı taşınmazın tamamı ve güney mücavirinde bulunan mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı olan 1097 ada 6 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “BHA” (Belediye Hizmet Alanı) olarak tanımlı alanda kalmakta olup; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle mülkiyeti özel şahıslar adına kayıtlı olan İlimiz, Milas İlçesi, Hacıabdi Mahallesi, 1097 ada 6 parsel numaralı taşınmazda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırma iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05.12.2019 tarihli ve 36521862-105.04-E.11313  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;