Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 24                         

Karar Tarihi   : 13/02/2020       

 

KONUSU:

Gündem

    07/02/2020 tarihinde duyurulan 10 maddelik gündeme; Birimlerden gelen ve Başkan tarafından Meclise havale edilen konular ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları, Turizm Komisyonu Raporu ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.