Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 242                            

Karar Tarihi  : 13/07/2017                

KONUSU:

            İlimiz Milas İlçesi Kısırlar Mahallesi 102 ada 137 parsel numaralı 4.774,84 m² yüzölçümlü gölet nitelikli taşınmazın, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/07/2017 tarih ve 47720051-301.01-1741 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız