Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 242                           

Karar Tarihi   : 13/09/2018               

KONUSU:

21.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        c) İlimiz, Bodrum İlçesi, Çamarası Mahallesindeki yaklaşık 860.766,21 m2 büyüklüğündeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önerilen ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün 23.02.2018 tarih ve 36 sayılı Olur’u ile uygun görülen alanda hazırlanan “Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)” ve “Yol Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2 fıkrası, 5216 sayılı Kanunun 7(b), (c) ve (i) bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.09.2018 tarihli raporunda;

13/09/2018 tarihinde saat 15:05’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5173  sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.09.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Bodrum İlçesi, Çamarası Mahallesindeki yaklaşık 860.766,21 mbüyüklüğündeki Orman Bölge Müdürlüğü tarafından önerilen ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nün 23.02.2018 tarih ve 36 sayılı Olur'u ile uygun görülen alanda hazırlanan "Katı Atık Tesisleri Alanı (Boşaltma, Bertaraf, İşleme, Transfer Ve Depolama)" ve "Yol Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21'inci maddesi 2 fıkrası, 5216 sayılı Kanunun 7(b), (c) ve (i) bendleri ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5173 sayılı yazısında;