Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 242                                                                                                                  

Karar Tarihi : 12/12/2019               

 

KONUSU:

 Mülkiyet bilgileri ekli listede belirtilen taşınmazların Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Ula Belediye Başkanlığı adına listede belirtildiği şekilde tashihen devredilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05.12.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.3318 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;