Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :243                            

Karar Tarihi :09/07/2015             

KONUSU:

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Fethiye biriminde 1 adet, Menteşe Merkez biriminde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet  Pick-up’ın ( sürücü dahil  5 kişilik) satın alınması hususunun görüşülmesi

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 19/06/2015 tarih ve 3561121297-050.01.03-2015-562 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           Daire Başkanlığımız bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Fethiye birimimizde 1 adet, Menteşe Merkez birimimizde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet  Pick-up’a ( sürücü dahil  5 kişilik) ihtiyaç duyulmaktadır.

          Söz konusu aracın alınması hususunda karar alınmak üzere, yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Fethiye biriminde 1 adet, Menteşe Merkez biriminde 1 adet olmak üzere ihtiyaç duyulan toplam 2 adet  Pick-up’ın ( sürücü dahil  5 kişilik) satın alınmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.