Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 243                     

Karar Tarihi   : 13/09/2018         

KONUSU:

       Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

       Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2018 yılı Eylül ayı toplantısına katılamayan;

       Mehmet KOCADON, Mustafa PAŞALI, Muhammet ŞAŞMAZ, Behçet SAATCI, Atabey AKGÜN, Hüseyin NEBİOĞLU, Mehmet DEMİR, Muhsin VURAL, Kamil CEYLAN, Ahmet KORKMAZ, Muhammet Ali ACAR, Ali Fuat FİDAN, Hakkı Şevket BAYINDIR, İsmet Kamil ÖNER, Uysal AVCI, Enver TUNA, Yakup OTGÖZ, Hüseyin TURHAN ve İlker ÇOŞKUN’un mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.